Zweetwerktraining Het Goede Spoor

Zweetwerk

Zweetwerk wordt gedaan door zgn. zweethonden. Dit zijn jachthonden die zich hebbengespecialiseerd in het zweetwerk. Zweetwerk is het opsporen van gewonde, grote hoefdieren. Zweet is een ander woord voor bloed van grofwild. Het zweetspoor bestaat echter niet alleen uit de geur van bloed. Het zweetspoor bestaat onder andere ook uit de geur van angst; een speciale geur die wild via de zweetkliertjes vrijmaakt. Daarnaast wordt door de pootafdruk van het wild de vegetatie verstoord en hier komen dan weer bacteriën uit de omgeving op af. De groei van deze bacteriën zorgt weer voor de afbraak van plantendelen en de gassen die hierdoor ontstaan zijn voor de hond zeer goed te ruiken.

De in ons land levende grote hoefdieren zijn het Edelhert, Damhert, Ree, Wild Zwijn en Moeflon. In Nederland worden regelmatig grote hoefdieren aangereden, ondanks de afrasteringen en oversteekplaatsen. Het gaat dan om het damhert, hert, wild zwijn of ree. Ondanks de vele maatregelen gebeurt het toch dat deze dieren worden aangereden. Niet alle dieren zijn na de aanrijding dood, met als gevolg dat de gewonde dieren de dekking in vluchten. Als hier niets aan wordt gedaan zal een ree, hert of zwijn dat gewond is zich in die begroeiing schuil houden en een langzame dood sterven.

Een dier wat gewond is geraakt, door een aanrijding of een verkeerd afgegeven schot, moet zo snel mogelijk uit zijn lijden worden verlost. De zweethonden zijn een onmisbare schakel bij het opsporen van het gewonde dier. In zulke gevallen kan er een beroep gedaan worden op een zweethonden team. Een zweethonden team bestaat uit een zweethond met zijn geleider.

Het opsporen van gewonde dieren noemen we een natuur nazoek. Zweetwerk vereist nogal wat opleiding van de hond en kennis van de geleider. Belangrijk is dat als er een beroep wordt gedaan op een zweethond, er ook voldoende kwaliteit in huis is om de nazoek tot een goed einde te brengen. Aan de honden van de verschillende zweethonden lijsten worden daarom hoge eisen gesteld. Met de juiste papieren kun je op een zweethonden lijst worden geplaatst en kun je worden opgeroepen voor een nazoek samen met je hond.

Voor het lopen van zweetsporen loopt de hond aan een lange leren lijn van acht of tien meter. De zweethondengeleider start zijn nazoek bij de plaats waar het dier is gewond geraakt (wondbed) en zoekt daar naar sporen van verwonding, haartjes, bloed en naar afdrukken in de grond. De hond is getraind om de geur van bijvoorbeeld bloed en haartje te herkennen. Een spoor van vierentwintig uur, achtenveertig uur of meer is voor een getrainde zweethond mogelijk.